Przemyslaw Kałwa

Base

Name

Przemyslaw Kałwa

Bio

We invite you to practice one of the most effective and spectacular self defense and martial arts systems of Kun Tao Silat and Panantukan.
The combination of South Korean fighting styles Kun Tao with Indonesian SILAT and Philippine boxing (panantukan, suntukan, street boxing) created a system based on the rapid capture of the attack of the opponent and the destruction of his muscles and joints, bringing to the ground floor, the levers.
The basis is an angular exit from the attack line with simultaneous counterattack, which includes blows with an elbow, a fist and open palm. knee kicks, low kicks.All the counterattacks usually come down to the ground, the leverage and the obstruction of the opponent.
Training Kun Tao Silat and Panantukan is also a tactic of fighting, provoking the attacker and forcing some of his movements to take the initiative in the fight. However, the overriding idea of our School is to improve self-defense skills in situations of health or life threatening.

Our priority is to teach practical self-defense in the full sense of the word, so we also teach defense techniques against striker armed with a knife, a machete, a stick, etc …

Training can be attended by anyone who is 15 years of age and has no contraindications.
Workouts shape personality, character and strong will. Quickly improve physical fitness, motor coordination, flexibility, reflexes and resistance to stress.

Classes are held in a well-equipped gym adapted for combat sports. We have a specialized mat, boxing packs, paws, training discs and other accessories necessary for safe training.

We also offer individual classes and courses for groups.
In our school we teach self defense techniques in the office, elevator, staircase, car, water, forest and street etc …
Cyclical self-defense courses for women take place.

We invite you to try out – free training. We guarantee a friendly atmosphere and meet unique people.

Take the challenge!

TRAINING FOR BEGINNERS:

School Complex in Dłużiec
Dłużec 7, 32-340 Wolbrom

MONDAY TUESDAY
HOURS 19.00 – 21.00

INFORMATION AND RECORDING PHONE AND MAIL:
TEL. 608 110 381
przemo.kalwa@gmail.com

=== POLISH ===

COMBAT KUN TAO, SILAT, PANANTUKAN-BOKS FILIPINSKI, TRITAC-UNARMED, TRITAC-JITSU, STREET BOXING

Zapraszamy na treningi jednego z najbardziej skutecznych i widowiskowych isystemów samoobrony i walki wręcz jakim jest Kun Tao Silat i Panantukan.
Połączenie południowochińskich stylów walki Kun Tao z indonezyjskim SILAT i boksem filipińskim (panantukan, suntukan, street boxing) stworzyło system oparty na błyskawicznym przechwycie ataku przeciwnika oraz destrukcji jego mięśni i stawów, sprowadzenie do parteru, dźwignie.
Podstawą są kątowe zejścia z linii ataku z jednoczesnym kontratakiem, które zawierają ciosy łokciem, pięścią i otwartą dłonią. kopniecia kolanemi , niskie kopnięcia.Wszystkie kontrataki kończą się najczęściej sprowadzeniem na ziemię,założeniem dźwigni i obezwładnieniem przeciwnika.
Treningi Kun Tao Silat i Panantukan to również taktyka walki, prowokacja napastnika i wymuszenie pewnych jego ruchów w celu przejęcia inicjatywy w walce. Jednak nadrzędną ideą naszej Szkoły jest podniesienie umiejętności samoobronyw w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Naszym priorytetem jest nauka praktycznej samoobrony w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego uczymy również techniki obrony przed napastnikiem uzbrojonym w nóż , maczetę, pałkę etc…

W treningach może uczestniczyć każdy, kto ukończył 15 rok życia i nie ma przeciwwskazań lekarskich.
Treningi kształtują osobowość, charakter i silną wolę. W szybkim czasie poprawiają sprawność fizyczną, koordynację ruchową, gibkość, refleks i odporność na stres.

Zajęcia odbywają sie w świetnie wyposażonej sali gimnastycznej przystosowanej do uprawiania sportów walki. Posiadamy specjalistyczną matę, worki bokserskie, łapy, tarcze trenerskie i inne akcesoria niezbędne do bezpiecznego trenowania.

Prowadzimy również zajęcia indywidualne oraz kursy dla grup zorganizowanych.
W naszej szkole uczymy techniki samoobrony w biurze, windzie, na klatce schodowej, w samochodzie, w wodzie, w lesie i na ulicy etc…
Cyklicznie odbywają się kursy samoobrony dla kobiet.

Zapraszamy na próbny – bezpłatny trening. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i poznanie wyjątkowych ludzi.

Podejmij wyzwanie!

TRENINGI DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH:

Zespół Szkół w Dłużcu
Dłużec 7, 32-340 Wolbrom

PONIEDZIAŁEK – WTOREK
GODZ. 19.00 – 21.00

INFORMACJE I ZAPISY TELEFONICZNIE i Mailem:
TEL. 608 110 381
przemo.kalwa@gmail.com

Location

Jurajska Szkoła Samoobrony Combat Kun Tao Silat i Panantukan